ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน
เว็บไซต์กลุ่ม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

24/06/2014 10:24
ทำไมตกเบกเสี่ยงภัย
ถึงยังไม่ออกน่ะ เฮ้อ ..เศร้าจัง Shock

04/06/2014 09:37
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ
มูลสารสนเทศค่ะ หนังสือที่ ศธ 04079/1491 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557 เรื่องการจัดสรรเเท
็บแล็ต ไม่สามารถเปิดเอกสา
รแนบได้ค่ะ กรุณาส่งมาใหม่น่ะค
่ะ จะได้ดำเนินการโดยด
่วน Shock

10/04/2014 13:16
ข้าราชการและลูกจ้า
งประจำที่จะเกษียณอ
ายุราชการในปีงบประ
มาณ2557ให้นำเอกสาร
มาส่งที่กลุ่มบริหา
รการเงินและสินทรัพ
ย์ภายในวันที่30เมษ
ายน2557ดังนี้1.สำเ
นาบัตรประชาชน2ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
2ฉบับ3.สำเนาบัญชีส
มุ

06/03/2014 10:58
แจ้งรปภ.ครูและวิทย
ากรอิสลามศึกษา เงินเดือนประจำเดือ
นกุมภาพันธ์โอนเข้า
บัญชีแล้ว

06/11/2013 14:18
เมื่อไรสัญญาจ้างจะ
มาค่ะ เขตอื่นเขาส่งกันเเ
ล้วเเละเงินเดือนก็
ออกแล้ว เขตเราเงียบเหงาจัง
ไม่มีตังค์ใช้เเล้ว
ค่ะ

09/09/2013 10:18
แจ้งความประสงค์ร่ว
มงานเกษียณ ภายใน วันที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 12.00 น. จ่ายเงิน ภานใน 13 ก.ย. 56 Grin

24/07/2013 09:25
เรียน ICT เนื่องจากทางโรงเรี
ยนลงภาพกิจกรรมโรงเ
รียน แต่ภาพไม่ขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นเพรา
ะอะไรครับ

12/07/2013 08:58
แจ้งงง.....หนังสือ
ที่ 04079/2542 เรื่องจัดสรรโต๊ะเก
้าอี้ ไม่มีไฟล์แนบครับ

08/07/2013 10:41
แจ้งโรงเรียน ศูนย์ ITEC ได้ปรับรูปแบบ ของ ระบบ SIS เพื่อรองรับกับทุกส
ื่ออุปกรณ์ ในการเข้าใช้งาน แจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ดำเินินการจัดทำให้
เรียบร้อย ด้วยนะครับ ขอคุงมาก

07/07/2013 15:47
อยากทราบคะแนนสอบคร
ูผู้ช่วยของแต่ละภา
คจังว่าทำได้แค่ไหน
Shock Shock Shock จะได้เป็นแนวทางในก
ารสอบครั้งต่อไป ว่าตามที่มั่นใจนั้
นผิดพลาดตรงไหนจะได
้แก้ไขได้ในคราวต่อ
ไป Smile Smile Smile Smile

ข้อความเก่า
บทความล่าสุด
ยังไม่มีบทความ
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 223
ยังไม่ยืนยัน: 2378
สมาชิกใหม่: itec

ใช้งานวันนี้: 1290
ออนไลน์: 7
ออนไลน์ สูงสุด: 42
สูงสุด ต่อวัน: 19090
เมื่อวาน: 1544
เดือนนี้: 2834
ทั้งหมด: 1846814

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
พยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการ


นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2

บริการของเรา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
Qr code
เว็บโรงเรียนในสังกัด
Untitled Document

              อำเภอตากใบ 
-------------------------------------------
บ้านสะหริ่ง
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่
บ้านปลักปลา
บ้านปะดะดอ
วัดเกษตรธิการาม
บ้านแฆแบ๊ะ
บ้านปะลกา
วัดโคกมะม่วง
วัดพระพุทธ
ราชประชานุเคราะห์ 44
บ้านโคกงู
บ้านบางขุนทอง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
วัดชลธาราสิงเห
บ้านตาบา
บ้านหัวคลอง
วัดโคกมะเฟือง
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านคลองตัน
บ้านศาลาใหม่
บ้านไพรวัน
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
บ้านโคกยามู
บ้านกูบู
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านศรีพงัน
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านปูยู

                 อำเภอแว้ง 
-------------------------------------------
บ้านสามแยก
บ้านบาโง
บ้านไม้ฝาด
บ้านศาลาอูมา
บ้านตอออ
บ้านแว้ง
บ้านแอแว
บ้านตือมายู
เพลินพิศ
บ้านกูวา
บ้านกรือซอ
บ้านเจ๊ะเหม
บ้านแขยง
บ้านฆอเลาะทูวอ
บ้านจะมาแกะ
บ้านบางขุด
บ้านยะหอ
บ้านแม่ดง
บ้านตอแล
บ้านตำเสาพัฒนา
นิคมสร้างตนเองแว้ง
บ้านบูเกะตา
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
บ้านนูโร๊ะ
บ้านเจ๊ะยอ
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เทพประทานไทยยืนยง

       อำเภอสุไหงโก-ลก 
-------------------------------------------
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านซรายอ
บ้านตือระมิตรภาพที่172
บ้านลูโบ๊ะซามา
บ้านกวาลอซีรา
บ้านมือบา
บ้านมูโนะ
บ้านปาดังยอ
บ้านลูโบ๊ะลือซง
บ้านปูโป๊ะ
บ้านลาแล
บ้านโต๊ะเวาะ
บ้านกูแบอีแก

           อำเภอสุไหงปาดี
-------------------------------------------
บ้านโคกตา
วัดประชุมชลธารา
วัดโบราณสถิตย์
วัดประดิษฐ์บุปผา
บ้านตลิ่งสูง
ราชภักดี
บ้านตาเซะเหนือ
บ้านละหาน
บ้านตาเซะใต้
อิสลามบำรุง
บ้านปะลุรู
บ้านปอเนาะ
บ้านสากอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกลูบี
บ้านจือแร
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านกาวะ
บ้านสายะ
ไทยรัฐวิทยา89
บ้านบาโงฮูมอ
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
บ้านไอบาตู
บ้านบือราแง
บ้านโคกโก
บ้านโผลง
บ้านโต๊ะเด็ง
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ
บ้านดอเหะ


               อำเภอสุคิริน
-------------------------------------------
สุคิริน
บ้านน้ำทุเรียน
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านร่วมใจ
บ้านน้ำใส
นิคมพัฒนา 2
นิคมพัฒนา 4
นิคมพัฒนา 5
นิคมพัฒนา 6
นิคมพัฒนา 7
นิคมพัฒนา 9
นิคมพัฒนา 10
บ้านจุฬาภรณ์ 12
รักไทย
บ้านภูเขาทอง

ระบบภาพกิจกรรม SIS

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าว ดู คำตอบ ประกาศเมื่อ
แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
152 0 itec
02-09-2014 11:31
การจัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เก...
กลุ่มบุคคล
222 0 people
01-09-2014 11:55
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาช...
กลุ่มอำนวยการ
84 0 center
01-09-2014 09:20
ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ประสง...
กลุ่มนโยบายและแผน
397 0 admin
29-08-2014 14:40
การนับมีตัว 1 กันยายน
กลุ่มบุคคล
722 0 people
29-08-2014 09:26
แจ้งรายละเอียดคำสั่ง 1 ม.ค.57
กลุ่มบุคคล
1035 0 people
28-08-2014 22:48
แจ้งรายละเอียดคำสั่ง ศอ.บต.
กลุ่มบุคคล
901 0 people
28-08-2014 22:39
แจ้งรายชื่อ ศอ.บต.2555
กลุ่มบุคคล
754 0 people
28-08-2014 19:44
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ \...
กลุ่มบุคคล
245 0 people
28-08-2014 15:10
ส่งเอกสารการเบิกเงินวิทยากร...
บริหารการเงินและสินทรัพย์
150 0 money
28-08-2014 13:22
กิจกรรมโรงเรียน
หนังสือราชการจากสพฐ.
ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว

ยังไม่มีข่าว